Huisregels “De Barones”

 

GEEN toegang ónder de 16 jaar ! Onder de 18 jaar GEEN alcohol !

Dagelijks geopend. Rokersruimte aanwezig.

1.     Deze huisregels zijn van toepassing bij ieder bezoek aan en iedere bezoeker van “de Barones”.
2.     In “de Barones” dienen de aanwijzingen van het personeel  inclusief die van de portier steeds stipt te worden opgevolgd. Het niet opvolgen van aanwijzingen heeft verwijdering tot gevolg.
Met klachten kunt u zich richten tot de bedrijfsleiding. Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.

Toegang ontzegging:

Onze portier heeft het recht bezoekers de toegang te ontzeggen indien deze,
a)     zich in de directe omgeving luidruchtig ophouden;
b)     in het bezit zijn van, of het vermoeden bestaat dat, er sprake is van gebruik en of handel van drugs, hallucinerende middelen;
c)      wapens of wat daar voor door kan gaan bij zich dragen;
d)     de eventuele toegangsprijs niet wensen te betalen;
e)     zich niet op verzoek van de portier kunnen of wensen te legitimeren;
f)      eerder wegens wangedrag uit “de Barones” of bij een collega bedrijf zijn verwijderd;
g)     jonger zijn dan 16 jaar.

De beslissing van de portier is bindend.
 
Camera’s:
In het gebouw hangen camera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen.

Wapens:
Het gebruik of bij zich hebben van enigerlei wapens, grote zakmessen e.d. is ten strengste verboden.

Verwijdering:
Onze portier heeft het recht bezoekers te verwijderen bij hinderlijk, aanstootgevend gedrag en/of het niet nastreven van regels en aanwijzingen van het personeel. Verwijdering vindt plaats indien:

1)     de aanwijzingen van personeel en/of portier niet worden opgevolgd;
2)     het vermoeden bestaat dat er handtastelijk of aanstootgevend gedrag wordt vertoond;
3)     het vermoeden bestaat dat er sprake is van bezit, gebruik en of handel in drugs, hallucinerende middelen;
4)     er wapens of wat daar voor door kan gaan bij zich gedragen worden;
5)     er agressief gedrag vertoond wordt;
6)     het rookverbod niet nageleefd wordt.

De beslissing van de portier is bindend.

 - Eigendommen van ons restaurant-café mogen niet mee naar buiten worden genomen; hieronder valt tevens het glaswerk. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.
­- Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
- Gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn dient u in te leveren bij een van de medewerkers.
- Elke vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden.
- Hinderlijk en aanstootgevend gedrag worden niet getolereerd.
- De toegang tot de Barones kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent.

 

Sociale Media

 

Locatie

Verbindingsweg 20
Epe
06 23484116

Copyright © Domain Name All Rights Reserved | Design by TemplateMonster.com
This template downloaded form free website templates
www.000webhost.com